Archive

Archive for the ‘Wandering’ Category

Vui: Học tiếng Anh bằng thơ

July 25, 2008 Comments off

Đi lang thang, thấy cái này cũng hay, nhất là dành cho mấy đứa nhỏ, dễ nhớ mà lại … bổ nữa!

Chẳng thà để nó thuộc bài này còn hơn là: “Quả địa cầu  có 4 đại dương, dương dương dương là cái giường …” :((

Nào, thưởng thức nhé!

LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao
HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu
SENTENCE có nghiã là câu
LESSON bài học,RAINBOW cầu vồng Read more…

Advertisements
Categories: EN, Poems, Wandering Tags: , , ,

Your data is cached by US custom

May 5, 2008 Comments off

Ở Mỹ cũng đâu phải là tự do:

Now that US customs agents have unfettered access to laptops and other electronic devices at borders, a coalition of travel groups, civil liberties advocates and technologists is calling on Congress to rein in the Department of Homeland Security’s search and seizure practices. They’re also providing practical advice on how to prevent trade secrets and other sensitive data from being breached. Read more…

Categories: Wandering Tags: ,

http://www.syvum.com/

April 24, 2008 Comments off

Online Education, Interactive Learning and homework help to over 180 countries !

GRE, GMAT. IQ, Quiz …

Logical test, analytical test.

K-12 | SAT | GRE | GMAT | USA | Learn Spanish | Recipes | Quiz | Puzzles | IQ

Enjoy: http://www.syvum.com/

Categories: Wandering Tags: , , , ,

Ha Long Bay bị loại, sao không đề cử Cam Dai Bay?

April 16, 2008 Comments off

Việt Nam mình đâu chỉ có Ha Long Bay nổi tiếng, còn có một Cam Dai Bay lặng lẽ nhưng nghịch lý là nó nổi tiếng mà dân mình ít để ý.

Có không là của riêng một tỉnh nào mà là của chung, nơi nơi đều có, đường phố nào cũng quảng bá cho Vịnh Cam Dai.

Bài giới thiệu này cũng đã được blog “mắm tôm ký sự” đăng rồi. Xin đăng lại bài giới thiệu thắng cảnh này của trang chủ của nó. Read more…

Categories: Realife, Wandering Tags: ,