Archive

Archive for the ‘CN’ Category

Trang web học tiếng Hoa – MyChinaStart.com

May 28, 2008 23 comments

Một trang rất hay với nhiều tài nguyên về Trung Hoa.

Sợ quên link post lên để dành và share với mọi người! Read more…

Advertisements