Home > Office Life > Tôi tin là tôi có thể bay

Tôi tin là tôi có thể bay

March 24, 2008

Đó là tựa đề một bài hát của Robert Kelly mà có lẽ rất thích hợp với tôi khi còn làm việc ở RVC. Chỉ tiếc một điều là dự định hát bài này trong YEP 2007 của nhưng vì một vài lý do cá nhân mà không thể thể hiện bài này được – mặc dù rất feel. Hát để cho họ thấy rằng sự thật ta có thể bay – Và tôi đã bay khỏi RVC để có một mức lương xứng đáng hơn.

I believe I can fly, I belive I can touch the sky <touch the top salary range>

I see me running out of that open door <Open door meeting>

và trưởng phòng nhân sự thì … KHÔNG THỂ BAY: I believe you CAN nOt fly.

Mời các bạn thưởng thức:

Advertisements
Categories: Office Life Tags: , ,
%d bloggers like this: