Home > IT > pssh: chạy một command trên nhiều host cùng lúc

pssh: chạy một command trên nhiều host cùng lúc

November 4, 2008

E hèm! Hồi xưa phải ngồi viết script để chạy một command trên nhiều host. Giờ thì đã có Parallel SSH (pssh), ý tưởng thì cũng giống mình đã làm, cần một host file chứa danh sách hosts rồi chạy command thế này:

pssh -h host_file -l login_user command

Ngoài ra pssh còn nhiều option khác nữa. Cái hay của pssh là nó sẽ chạy cùng một lúc trên tất cả server, chứ không chờ xử lý từng host như mình viết script.

Download ở đây: http://www.theether.org/pssh/
Đọc thêm bài viết về Parallel SSH, Cluster SSH và ClusterIt trên linux.com

Advertisements
Categories: IT Tags: , , , , , ,
%d bloggers like this: