Home > EN > Một số trang web học Tiếng Anh

Một số trang web học Tiếng Anh

July 23, 2008

http://www.EnglishPod.com Luyện nghe dạng postcast

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish/ Trang Learning English của đài BBC

http://australianetwork.com/studyenglish/default.htm Trang Study English của Austranlian Networks, nghe rất đã!

http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Specical English của đài VOA (Voice Of America)

http://www.voanews.com/vietnamese/dynamic_english.cfm Trang Anh Ngữ Sinh Động, anh ngữ giao tiếp của VOA, bài phong phú, tuy nhiên giọng của Phạm Văn không hay lắm! (Nhất là Tiềng Việt)

http://www.voanews.com/vietnamese/englishamericanstyle.cfm Bài học Thành Ngữ với Huyền Trang của VOA, cái này thì là món khoái … nhỉ của mình từ hồi lớp 8, lớp 9 gì đó. Mở radio nghe ngày 2 ba lần, lấy băng cassette ra thu lại nữa. Học thành ngữ thì nhưng không nhớ thành ngữ nhiều, nhưng từ vựng, cách phát âm, văn hóa Mỹ, … là những cái mình học được nhiều nhất.

Ba trang này thì chưa có thử nhiều, chỉ search dùm đứa cháu thấy OK.
http://www.britishcouncil.org/learnenglish/central
http://www.englishgoes.com/

http://www.petalia.org/Englishpage.htm Cái này hình như made in Vietnam, nhiều tài liệu, …

Có dịp sẽ thống kê lại mấy cái bookmark rồi update thêm!

http://community.vdict.com/showthread.php?t=67

http://lopngoaingu.com/index.htm
Cái này thì của đứa cháu search ra, thấy cũng good!

Ai có trang nào hay xin post lên, sẽ cập nhật cho thêm phong phú

Advertisements
  1. jackeychon
    May 5, 2009 at 2:39 PM

    Đúng rất là bổ ích. Cám ơn nhiều.

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.
%d bloggers like this: