Home > Funs - Jokes, Poems > Đêm qua Bác không ngủ – vì xăng lên giá!

Đêm qua Bác không ngủ – vì xăng lên giá!

July 23, 2008

Đêm nay Bác không ngủ có lẽ là bài thơ có nhiều bài nhại theo nhất. Và đây là một phiên bản khác phản ánh tình hình khủng hoảng tài chính, kinh tế, năng lượng, … của cả thế giới :D

Đêm Qua Bác không ngủ
Anh đội viên thức dậy
thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
thì ra Bác mất ngủ

Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi

Mười chín nghìn một lít

Anh đội viên sụt xịt:
“Xe cháu xe tay ga”
Bác nói: “Xe Bác Toyota
Chú khổ sao bằng Bác”.
Hai bác cháu phờ phạc
vì lạm phát dâng cao
và họ cùng ước ao
Cầu cho lương “Lên giá”

Advertisements
Categories: Funs - Jokes, Poems Tags: , , ,
%d bloggers like this: