Home > Hapiness > Thứ 6 ngày 13 – mình may mắn mà :)!

Thứ 6 ngày 13 – mình may mắn mà :)!

June 13, 2008

Hôm nay là thứ 6 ngày 13, người ta nói xui lắm, nhất là … bên Mỹ :( !

Hôm nay lại có 2 việc phải làm liên quan tới … Mỹ – Thứ nhất là đi phỏng vấn visa. Thứ hai là … gặp ông Manager của Altera  … nói chuyện chơi!

Biết là thứ 6 ngày 13, nhưng mình chẳng có kiên cữ gì hết, tự tin chơi luôn ….

– VISA thì pass rất nhẹ nhàng, chỉ có cái phải chờ lâu, bỏ buổi ăn trưa. Tội cô bạn đồng nghiệp bi fail. :(

– Altera thì cũng … good! (nhưng … hồi sau sẽ rõ)

Nói chung là thành công tốt đẹp!

Ale …

Advertisements
  1. August 18, 2008 at 8:32 PM

    Ai vậy ta? nhân vật này chắc có lẽ cũng nổi tiếng? :)

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.
%d bloggers like this: