Home > IT > Nagios checker plugin

Nagios checker plugin

May 27, 2008

Nagios là một phần mềm mã mở dùng để monitor các host và services trong một hệ thống – không thể thiếu đối với một sysadmin. Còn Nagios Checker là một plugin được viết cho Firefox, Thunderbird,.. để tự động vào check status của hệ thống. Với plugin này mình không sợ bỏ sót notification email (khi không mở Outlook hay Thunderbird) hay là phải thường xuyên vào web interface để xem nó sống chết thế nào nữa.

Những ai dùng nagios sẽ thấy plugin này rất hay, nhất là lúc nào cũng chình ình trên cái cửa sổ Firefox (hoặc Thunderbird)

Trang chủ: http://code.google.com/p/nagioschecker/

Download: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3607

Trang chủ Nagios: http://www.nagios.org/

Advertisements
Categories: IT Tags: , , , ,
%d bloggers like this: