Home > IT > which are the most used commands in your linux box?

which are the most used commands in your linux box?

May 20, 2008

Thường đứng hàng đầu là command “ls”. Cái này giống như bài học vỡ lòng, dường như là ai vừa mới làm quen với Linux là học lệnh này trước tiên, nhiêu khi thành thói quen. Tôi biết có một số người có thói quen sau mỗi một lệnh gì đó là đánh “ls” liền, nhất là khi muôn browse một thư mục. Đây là một thói quen mà khó bỏ được, rất may là mình đã ý thức được điều này nên cũng hạn chế ls tùm lum, nhưng nó vẫn đứng số 1! :)

Đây là command copy của Johan Huysmans

history|awk ‘{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] ” ” i}}’|sort -nr|head

Nếu là tui thì sẽ viết như thế này:

history |awk ‘{print $2}’ |sort |uniq -c |sort -rn |head

Dễ hiểu hơn phải hông nào?

Chạy thử để xem những command nào được dùng nhiều nào?

Đây là output của tui:

63 ls
56 vi
52 cd
31 ps
26 service
25 tail
24 ll
21 ping
20 /sbin/service
16 top

Xem danh sách những command hay dùng là có thể đoán biết được công việc của người đó đang làm.

Bạn có biết mình đang làm gì hông?

Của bạn thì sao? post lên xem cho mọi người xem thử nào!

Advertisements
Categories: IT Tags: , ,
%d bloggers like this: