Home > Mjuzik, Sadness > Music: Same mistake – James Blunt

Music: Same mistake – James Blunt

May 20, 2008

Không thể tưởng tượng được là mình bị … hiếp dâm âm nhạc ngay ở chỗ làm! Cứ đem mỗi cái bài quái quỉ gì mà “Bảy năm qua tôi đã yêu Oanh ,..blah blah” hình như là của chú họ Ưng!

Không hiểu sao có những bài hát và giọng ca như c.. mà lại tràn lan như thế!

Không hiểu sao người ta lại nghĩ mình thích bài mà họ thích! Có biết không trời!!!!

Rõ chán!

Post bài này xong là về sớm! Chạy về nghe bài Same Mistake này để giải stress thôi!

Lyric: Same Mistake – James Blunt

So while I’m turning in my sheets
And once again, I cannot sleep
Walk out the door and up the street
Look at the stars beneath my feet
Remember rights that I did wrong
So here I go

Hello, hello

There is no place I cannot go
My mind is muddy but
My heart is heavy, does it show
I lose the track that loses me
So here I go

oo oooooo ooo ooo oo oooo…

And so I sent some men to fight,
And one came back at dead of night,
said “Have you seen my enemy?”
said “he looked just like me”
So I set out to cut myself
And here I go

oo oooooo ooo ooo oo oooo…

I’m not calling for a second chance,
I’m screaming at the top of my voice,
Give me reason, but don’t give me choice,
Cos I’ll just make the same mistake again,

oo oooooo ooo ooo oo oooo…

And maybe someday we will meet
And maybe talk and not just speak
Don’t buy the promises ’cause
There are no promises I keep,
and my reflection troubles me
so here I go

oo oooooo ooo ooo oo oooo…

I’m not calling for a second chance,
I’m screaming at the top of my voice,
Give me reason, but don’t give me choice,
Cos I’ll just make the same mistake (REPEAT) again

oo oooooo ooo ooo oo oooo…

So while I’m turning in my sheets

And once again, I cannot sleep

Walk out the door and up the street

Look at the stars

Look at the stars, falling down,

And I wonder where, did I go wrong.

Advertisements
  1. August 18, 2008 at 4:42 PM

    Thanks for sharing

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.
%d bloggers like this: