Home > Uncategorized > Giới thiệu PsTools của Windows SysInternals

Giới thiệu PsTools của Windows SysInternals

April 11, 2008

Một bộ gồm 12 tools hữu dụng của SysInternals.com cho system administrator trên Windows chạy theo chế độ DOS command. SysInternals đã được Microsoft “thôn tín” vào năm 2006.

PsTools bao gồm:

 • PsExec – thực thi lệnh từ xa
 • PsFile – liệt kê các file được mở ở máy remote
 • PsGetSid – show SID của một máy hay một user
 • PsInfo – thông tin về hệ thống
 • PsKill – kill một process
 • PsList – thông tin về các proscess
 • PsLoggedOn – xem ai log-on từ xa try cập tài nguyên máy
 • PsLogList – dump event log
 • PsPasswd -đổi password
 • PsService -điều khiển các service
 • PsShutdown – shuts down hay reboot máy
 • PsSuspend – treo tạm thời một proces

Link download PsTools.zip: http://download.sysinternals.com/Files/PsTools.zip

Ngoài ra Sysinternals.com còn có một số tiện ích miễn phí khác như: Process Explorer, Regmon, Diskmon, … hỗ trợ rất tốt cho việc quản trị hệ thống.

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags: , , , ,
%d bloggers like this: