Home > Funs - Jokes > Xã hội dưới mắt Cu Tí

Xã hội dưới mắt Cu Tí

April 10, 2008

Cu Tí xem ti vi thắc mắc hỏi bố: “Bố ơi thế nào Nhà tư bản, thế nào là chính quyền của giai cấp lao động ạ?”

Bố:Bố lấy ví dụ cho con dễ hiểu nhé, Gói gọn cái xã hội là trong gia đình ta thì bố là nhà tư bản, mẹ con là chính quyền, cô Chín phụ việc là giai cấp lao động, con là người dân thường”

Cu Tí:À! con hiểu rồi! Thế Cu Tèo là gì hở bố?

Mẹ thấy bố ấp úng nên trả lời:Cu Tèo em con là tương lai của đất nước! ……..

Buổi tối, hai anh em đang chơi, Cu Tèo ị trong quần, Cu Tí không biết làm sao, chạy vào buồng thì thấy Mẹ đã ngủ, không thấy Bố đâu, đi xuống nhà sau tìm chị Chín thì thấy ….Bố và chị Chín đang…..x.x.x.

Cu Tí bực mình nói:Cái xã hội gì mà giai cấp tư bản cứ đè đầu, cửi cổ người lao động, Chính quyền thì ngủ say, người dân thì chạy tới, chạy lui, còn tương lai đất nước thì …thúi quắc!”.

<nghe kể >

Advertisements
  1. Kiên
    April 3, 2010 at 1:27 AM

    Hay :-)

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.
%d bloggers like this: