Home > Uncategorized > Profile của Putty lưu ở đâu?

Profile của Putty lưu ở đâu?

April 8, 2008

Cài lại máy, đổi máy hay muốn copy profile setting của putty lại thì làm sao?

Tìm hoài mà chả thấy nó lưu file cấu hình ở đâu hết. Thì ra là ở đây: registry

[HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY]

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags: , ,
%d bloggers like this: